Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1910
Oktober 1910

I dag var vi nede på stasjonen for å si farvel til den danske minister, kammerherre Grevenkop-Castenskiold, der er utnevnt til minister i Wien og Rom og nå forlater oss. Han har vært så gjestfri og elskverdig mot Barbara og meg, at vi vil savne ham meget. Særlig i de små middager, han gav for en fire, fem gjester, utfoldet han sin naturlige elskverdighet på en inntagende måte. Han var interessert på de forskjelligste områder og var derfor alltid underholdende.