Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1910
3. oktober 1910

I lørdags hadde a/s Glommens træsliberis direksjon innbudt magistrat og formannskap – Kristiania kommune er jo vår største konsument – til å besøke Kykkelsrudanlegget. I turen medfulgte også arbeidsdepartementets sjef, min gamle venn og skolekamerat Darre-Jenssen. Et ekstratog førte oss ned til Askim og videre direkte ned til kraftstasjonen. Efter å ha besett anleggene, der lot til å vinne alles udelte beundring, inntoks middag i funksjonærboligen. Stemningen under denne var meget høy. Jeg førte statsråd Darre-Jenssen og borgermester Bemer til bords. Ved champagnen holdt direktør Bryn en tale for godt samarbeid mellom selskapet og kommunen, og opplyste han bl.a. om, at Kristiania by nå var den av større byer i Europa og Amerika, der kunne levere billigst lys og kraft, til tross for at byen leide den elektriske energi fra et privat selskap. En opplysning, der var vel verd en eftertanke nå, da byen står overfor spørsmålet om, den skal skride til utbygging av sine egne fosser og levere elektrisk energi herfra, når kontrakten med vårt selskap utløper.

-----

I går var vi i middag hos min kompanjong i anledning av deres eldste sønn, min gudsønn Mois'' konfirmasjon. Samtidig ble det en innvielsesfest av deres nye villa i Gyldenløves gate. De har fått en meget smukk og praktisk bolig – uten enhver luksus, men med all moderne komfort – og for en meget rimelig pris.