Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1910
20. september 1910

I dag feirer Barbara og jeg vår 15. bryllupsdag. En inderlig takk sender jeg min kjære hustru på denne dag for all den lykke, hun har skjenket meg i disse år, og for det gode og lyse hjem, hun har skapt for oss alle. Lykkeligvis har hennes helbred i den siste tid vært meget bedre enn på mange år, og jeg kan intet bedre ønske henne, enn at dette fremdeles må vedvare.

En gledelig overraskelse hadde Barbara brakt meg i anledning av dagen. Da jeg kom inn til frokostbordet, var der plassert foran meg et stort maleri av henne, malt av Thorolf Holmboe. Maleriet er i det store og hele vellykket. Da det er malt i profil, kommer dog efter min mening hennes strålende øyne og øyenparti ikke helt til sin rett. Men det eier stor likhet – kanskje har maleren gjort henne noe yngre av utseende; det er flott malt og av megen dekorativ virkning. I eftermiddag har Holmboe vært hos oss og funnet ut den plass i vår salong, hvor det skal henge.