Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1910
9. mai 1910

I går var vi i en liten middag hos den danske minister. På grunn av sorgen var der kun noen ganske få; utenriksminister Irgens og frue, hoffrøken Fougner, redaktør Vogt og vi. Det var første gang, jeg kom i nærmere samtale med den unge ministerinne, lensgreve Mogens Friis'' tredje datter. De har tilbrakt sine hvetebrødsdager på Voksenkollen.

Hun er langt fra smukk, men har en elegant figur, er munter og glad og har megen sjarme. Der er jo en stor aldersforskjell mellom det nygifte par. Kammerherre Castenskiold er sine 48, og hans frue så vidt de 21. Også i temperament og måte å være på er de så forskjellige som vel mulig.