Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1910
7. mai 1910

I går eftermiddag fulgte kongen og dronningen den Rooseveltske familie til jernbanestasjonen, og flaggene vaiet i topp, og der var megen jubel. Og så i dag er flaggene atter senket på halv stang – dronningens far, kong Edward 7 av England, er i går aftes avgått ved døden. Ennå i går visste vår kongefamilie intet om, at situasjonen var så alvorlig. Ved midnattstid innløp telegrammet om kongens død, men man ventet til i morges med å gi dronningen beskjed om dødsfallet. Kongefamilien reiser straks i eftermiddag til London.

Kong Edward 7s død vil volde sorg over hele den siviliserte verden. Hans bestrebelser for å bringe England ut av den splendide isolasjon, landet inntok under dronning Victorias siste regjeringstid, der krontes med så stort hell, uten at det britiske rikes prestisje led derunder, men tvert imot ved de forskjellige allianser forøktes og befestedes har med rette vært gjenstand for beundring, og hans alvorlige arbeid for alltid å opprettholde freden, selv når den syntes mest truet, vil for alltid bevare hans minne for eftertiden som the great peacemaker, til hvem menneskeheten står i takknemlighetsgjeld.

Da kong Edward for 9 år siden suksederte sin mor på tronen, var han alt annet enn populær i sitt land. Ved sin død var han elsket og æret av alle lag innen det store verdensrikes befolkning. Hans sunne forstand, hans store beherskelse og usvikelige takt gjorde ham til sitt lands første gentleman – hva der med rette er idealet for alle englendere og langt flere enn dem.

I hallen i den britiske legasjon, hvor jeg innskrev mitt navn for å kondolere sir Arthur Herbert, traff jeg den franske minister. Han var meget beveget ved det plutselige tap av "Frankrikes beste venn".

Hvor tidene og anskuelsene hurtig endres. Da jeg oppholdt meg i Paris, var alt, hva der var engelsk, om mulig enn mer forhatt i franske ører enn "les sales Prussiens".