Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1910
4. mai 1910

Den ene dag flaggene på halv stang og sørgedekorasjoner i gatene; den neste alle flagg i topp for å vise vår glede ved å motta ekspresidenten i United States, mr. Roosevelt. Det var som om alle de siste dagers stillhet hadde oppmagasinert en stor del livsfylde. Ti sjelden har jubelen vært større og hurraropene kraftigere, enn da mr. Roosevelt i dag ved kongens side kjørte oppover Karl Johan til slottet.

I eftermiddag var vi budne til den amerikanske minister "to meet mr. and mrs. Roosevelt". Et par hundre mennesker defilerte forbi ham; hver enkelt ble av mr. Peirce forestillet for presidenten. Vi fikk vårt håndtrykk og vårt "very glad to see you". Barbara hadde senere fått anledning til å tale atskillig med ham. Hun fikk et bestemt inntrykk av, at han nå var trett og anstrengt av sin europaturné og gledet seg ved, at der snart var utsikt til å slippe hjem.

Mr. Roosevelt var betydelig mindre av vekst, enn jeg hadde tenkt meg ham, men bred og firskåren og med et jovialt utseende. Bak lorgnetten plirte et par skarpe øyne. Han så yngre ut enn sine 55 år. Formen ble bare distingvert men hans ytre langtfra. I den annen legasjonsbygning gikk dansen lett over tilje den lyse våreftermiddag, og her holdt presidentens sønn og datter til.

Den amerikanske minister har vært så vennlig å skaffe Barbara og meg utmerkede billetter til Roosevelts foredrag i morgen formiddag i Nationaltheatret.