Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1910
4. mars 1910

I går aftes holdt jeg foredrag i Den polytekniske forenings vassdragsgruppe angående den kgl. proposisjon om lov angående offentlig tilsyn med vassdragsanlegg, i det samtidig referertes den komités innstilling, som av foreningen var nedsatt til å uttale seg om lovforslaget.

Komiteens innstilling møtte kun opposisjon fra en eneste taler, statens vassdragsdirektør, herr Kristensen.