Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1909
Kristiania, 31. desember 1909

Et år er atter gått. For vår lille familiekrets er det løpt hen uten store begivenheter; men da Barbara dette år har vært atskillig friskere enn på lenge, er vi kun takknemlige for dette lyspunkt. Det har vært så tungt å se henne li gjennom så mange år. Og barna vokser opp friske og kjekke og er sine foreldres store glede.