Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1909
20. april 1909

Min gamle venn Peter Sundt har nettopp hatt en maleriutstilling her, der dessverre ikke er blitt gunstig mottatt av kritikerne. Det er landskaper og gateinteriører fra Slesvig, hvor han i de senere år har oppholdt seg. Peter Sundt begynte først sent å dyrke malerkunsten, skjønt han jo allerede i studenttiden drev på med litt akvarellmaling i sine ledige timer. De utstilte bilder var preget av dyktighet og smak og fin tegnekunst, men jeg må innrømme, at der var noe visst kjølig og korrekt over dem, der ikke formådde å holde en fanget, og at man savnet det liv og den sjel, der er all kunsts innerste nerve. Man hadde ikke følelsen av, at han hadde noe på hjertet, som skulle meddele seg til oss andre.

Det er første gang, Peter Sundt har utstilt her hjemme – på parisersalongene har han hatt flere bilder. Og jeg har inderlig ondt av ham, at han skulle lide denne skuffelse.