Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1909
17. januar 1909

Efter innbydelse av ”Alliance Française”s bestyrelse holdt madame Jane Misme, en av lederne av kvinnesaksbevegelsen i Frankrike, og redaktør av kvinnebladet "La Française", i går et foredrag for oss om "Le feminisme en France".

Madame Misme er en sjelden tiltalende dame i førtiårene, elegant og spirituell, og aldeles fri for det "je ne sais quoi", der som regel hviler over kvinnesakskvinner i andre land. Hun ga oss en utsikt over kvinnebevegelsen i Frankrike som forekom oss temmelig tam, i det foregangsland på det område som Norge er.

Bevegelsen i Frankrike har ennå ikke utstrukket sitt arbeid til kamp for kvinnens politiske rettigheter, men innskrenker seg vesentlig til å arbeide for reformer på det økonomiske og pedagogiske område.

Den farligste motstander har vært franskmennenes gamle og gjennom århundrers tradisjoner utviklede "galanteri" like overfor kvinnen. Så langt er man da imidlertid efter madame Mismes utsagn også kommet i Frankrike, at man ikke lenger gjør narr av bevegelsen, men at den har vakt respekt og sympati innen de toneangivende kretser.

-----

Efter foredraget hadde vi en belivet supé i Grand Hotel for madame Misme.