Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1908
Kristiania, 30. juli 1908

I går aftes kom jeg hjem fra en 8 dagers tur gjennom Numedalen. Sammen med mine kolleger i a/s Labro træsliberis direksjon, ingeniør Mauritz Hansen og grosserer Harald Sundt, samt vår disponent Halvor Torgersen befartes selskapets skoger i Rollag og Nore. Vi tok med jernbane til Kongsberg, kjørte derfra opp gjennom Flesberg og Rollag til vår eiendom Kvisle. Derfra til fots opp gjennom skogene og tilbake. Så opp til Nore og til vår seter i Rustandskogen, hvor vi tilbrakte et par dager med skogbefaring. Så ned til bygden igjen – en nokså besværlig marsj i øsende regnvær. Så per vogn til Loftsgaarden litt nedenfor Tunhovdfjord. Over denne rodde vi i båt, og kjørte så fra Tunhovd til Nes i Hallingdal, hvor vi tok den nye Bergensbanen og over Krøderen hjem.

I det store og hele var vi begunstiget av godt vær, og det var en interessant og forfriskende tur. Den nedre del av Numedalen er jo temmelig ensformig, men oppe i Nore er der mange vakre partier. Særlig er Tunhovdfjordens omgivelser på mange steder meget tiltalende. Fra den øverste del av den så vi Hallingskarven snødekt og solbeskint.

Forholdene opp over dalen er ennå meget primitive. Sågar smør og brød måtte vi frakte med oss selv for hele oppholdet i Numedal. Vår proviantmester hadde imidlertid sørget så godt for oss, at vi den hele tid levde som prinser.

-----

I dag tar festlighetene i anledning av den franske presidents besøk sin begynnelse. Hr. Fallières selv kommer først i morgen, men i aften holder den franske minister middag på Holmenkollen for de franske journalister der er kommet hit i anledningen m.fl., og hvortil jeg er innbuden.