Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1908
21. mai 1908

Heten begynner nå å bli nokså følelig. Barbara følte seg så lite vel, at hun i formiddag har holdt seg hjemme i hotellet. Jeg tilbrakte 4 timer i Alte Pinakothek, timer fulle av virkelig nytelse. Alle skoler finnes ypperlig representert i dette museum. En rekke deilige Rubens-bilder, blant hvilke det henrivende bilde av kunstneren selv og hans første hustru Isabella Brandt og det vidunderlige bilde av hans annen hustru Helene Fourment i grønn og fiolett kledning med deres lille sønn på skjødet, naken og med fjærbunt. Atter og atter måtte jeg hen og se på dette bilde, som kun den dypeste kjærlighet har kunnet frembringe. Hvor stråler de av liv og ynde!

Men skulle jeg nevne hvert enkelt bilde, der grep meg og holdt meg fangen, ville jeg aldri bli ferdig. Hollenderne og de gamle tyskere, italienerne og spanierne er her så godt og fyldig representert, at der må uker til for helt å tilegne seg, hva der rommes av skjønnhet innenfor Alte Pinakotheks murer. Det er fra det ene skjønnhetsinntrykk til det annet.

Hvor grepet man blir og hvor intenst man kan nyte det, avhenger selvfølgelig i høy grad av ens egen stemning – men jeg tror neppe, jeg har opplevd rikere og mere stemningsfulle timer enn de i formiddag.

-----

München-operaen har ikke budt på noe særlig disse aftener. Vi var i aften der og hørte "Den hvite dame". Efter den anstrengende formiddag var det godt å hvile litt ut i Boieldieus gamle og kjente toner.