Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1908
18. mai

Ved middagstider drar vi til München. I dag har vi gjort forskjellige innkjøp og bl.a. besøkt utsalget fra grev Harrachs glassfabrikker. Der var en masse forskjellige deilige ting av bøhmisk glass, så ens tenner nok kunne løpe i vann.

I dag ett blendende solskinn, så man nok kan vente seg en varm jernbanetur.