Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1908
1. april 1908

Hovedstaden har i disse dager hatt besøk av det engelske kongepar, og byen har gitt dem en smukk og verdig mottakelse. Uaktet byens utsmykning var meget enkel, vet jeg aldri, at Karl Johans gate har tatt seg bedre ut enn ved dette inntog. Den egner seg jo også i og for seg til en via triumphalis.

Vi er budne til en soirée dansante på slottet i morgen, kun ca.100 personer. Det skulle jo også vært interessant å få se de engelske majesteter på så nært hold, men da vi allerede har bestemt vår reise til i morgen og bestilt våre billetter, har vi sagt nei takk.