Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1908
7. april 1908

Vi er nå begynt å gå litt ut og delta i selskapslivet igjen.

I forrige uke var vi på slottsball. For å unngå de mange fornærmelser fra i fjor var der imidlertid denne gang innbudt så mange mennesker, at der var fullt så megen trengsel som i gamle dager, og fornøyelsen derved ble et minimum.

De nye ministre så meget fornøyde ut, og selv hr. Castberg hadde for anledningen sitt bredeste smil.

Møtet mellom de gamle og nye ministre så meget hjertelig ut.

-----

I fredags var vi på ball hos sir Arthur og Lady Herbert til ære for konge­paret. Det var en sjelden smukk fest, der endte med en glimrende kotiljong, hvis make vi ennå ikke har sett på disse breddegrader. Dronningen danset med liv og lyst til kl. 31/2 om morgenen, hva der for oss andre dødelige og arbeidende mennesker var vel meget av det gode. Vi var først i seng kl. 41/2 – noe der ikke har hendt meg i de siste 10 år, og det gikk også et par dager, før jeg kom meg efter disse strabaser.

Det forekommer meg også litt for lite verdig av en dronning i dronning Mauds alder å danse med unge løytnanter uavlatelig til den lyse morgen. Hun var nesten ikke av gulvet.

Jeg førte til bords den nye franske legasjonssekretærs frue, madame Auzouy, der ikke forekom meg å være noen akkvisitør for corps diplomatique.

-----

I går var vi endelig i en liten middag hos den danske minister, kammerherre Grevenkop-Castenskiold. Kun legasjonssekretæren, kammerjunker Castenskiold-Benzon og frue, og vi. Efter middagen en belivet bridge.

Den danske ministerbolig, som alene er leiet (grosserer Løkens villa i Inkognitogaten), er visstnok ikke meget stor, men er usedvanlig smakfullt utstyrt. På veggene en rekke fortrinnlige gamle kobberstikk.

Der skulle egentlig vært flere mennesker, men der ble sendt avbud på grunn av den svenske minister Günthers frues død natt til lørdag. Fru Günther er død av den for tiden grasserende melkesyke, der har krevet flere ofre. Vi traff henne ofte hos vår venninne frøken Lamm på Holmenkollen. Hun var en meget sympatisk personlighet, enkel og rettlinjet, der kun vil efterlate gode minner fra sitt korte opphold her.