Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1908
27. mars 1908

Den russiske legasjonssekretær kammerherre von Krusenstierna og frue spiste i går middag hos oss. Madame de Krusenstierna er georgierinne, født prinsesse Melikoff. Hun er en meget hyggelig og underholdende dame. Ved omtalen av integritetstraktaten fortalte hun meg, at det ikke, som alminnelig tros, er Englands innflytelse vi har å takke for denne. Tvert imot la den engelske regjering så mange vanskeligheter i veien, at så vel kong Edward som vårt kongepar måtte legge hele sin personlige innflytelse i vektskålen for å overvinne disse. At det dro så lenge ut med kong Haakons reise til det engelske hoff i høst, skyldtes således denne motstand, idet kongen ikke ville ta dit, førenn England hadde gitt sin tilslutning til integritetstraktaten.

Den av de herværende legasjonssjefer, der skal ha den største ære av å ha arbeidet for traktatens virkeliggjørelse, er den russiske minister Kroupensky, hvilket jeg også har hørt bekrefte av den franske minister mr. Delavaud.