Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1908
24. mars 1908

Til tross for at "det uavhengige venstre" har nektet å medvirke ved ministerdannelsen og heller ikke har villet tilsikre de "konsoliderte" noen parlamentarisk støtte, er hr. Gunnar Knudsen trøstig gått til å danne sitt ministerium.

Da sosialistene ikke har villet medvirke ved ministerdannelsen, og hr. Knudsen heller ikke kan påregne støtte hos det uavhengige venstre, synes det dermed gitt, at hans regjering vil bli en mindretallsregjering. Men var dette egentlig meningen? Og vil dette bidra til å skaffe de "klare linjer", som disse herrer mente ble forfusket under det Løvlandske regime?

Regjeringens medlemmer er alle tatt av det ytterste venstre. Visstnok har regjeringsdannelsen vært ytterst vanskelig for hr. Knudsen – men til menn som Abrahamsen, Foosnæs og Ihlen synes det virkelig å være tungt å måtte gå.