Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1908
26. januar 1908

Jeg har hatt et heftig anfall av influensa – en sykdom, jeg hittil heldigvis ikke har gjort bekjentskap med. Den grasserer nå overalt.

-----

Jeg har i "Morgenbladet" skrevet en serie artikler om vår industri og utenlandsk kapital, det emne, der for tiden så sterkt opptar sinnene her hjemme, og som formentlig allerede på inneværende storting vil bli gjenstand for en ny lov. Det er min mening, at det kan bli skjebnesvangert for vår hele fremtidige økonomiske utvikling, hvorledes disse lover formes. Artiklene har vært inntatt som redaksjonsartikler.