Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1907
31. desember 1907

Vi har tilbrakt julen i største stillhet. Vi og barna har sittet alene hjemme hver eneste dag. Barbara har vært nokså dårlig – måtte det nye år bringe en endring i hennes helbredstilstand; det er så tungt å se henne lide, som hun gjør. Nesten aldri en frisk dag.

Det år, der nå svinner, har for oss vært et sorgens år. Døden har gjort stort innhugg i vår lille familiekrets og efterlatt megen tomhet; også i vår vennekrets og bekjentskapskrets har året brakt mange dødsfall.

Måtte vi gå fremad mot lysere tider!