Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1907
7. desember 1907

I hotellets palmehave traff jeg i aften min gamle venn, vår minister i Washington Christian Hauge. Vi talte lenge sammen om gamle minner og dvelte især ved min stakkars bror Joachim – Hauges spesielle ungdomsvenn – og hans død. Hauge selv var meget nedstemt, da hans frue i høst hadde mistet sitt eneste barn – en sønn av første ekteskap. De skulle nå til Norge, men ville allerede reise derfra før jul, da fru Hauge ikke ville tåle å se barn i feststemning. De ville helst tilbringe julaften på jernbanen.