Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1907
2. november 1907

Jeg traff i dag advokat Ramm nettopp, som han kom fra styremøte i Nationaltheatret. Bjørnsons avskjedsansøkning var behandlet og innvilget. Det er altså nå en kjensgjerning, at vi skal miste ham.