Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1907
29. oktober 1907

Jeg hadde i dag en lengre samtale med Bjørn Bjørnson. Han så meget dårlig ut og klaget over, at han nå i flere år ikke hadde fått ordentlig søvn uten ved hjelp av sovemidler. At han derfor måtte vekk fra teateret snarest, var han på det rene med. Han selv hadde mest lyst til å søke en lengre permisjon, mens hans lege tilrådet ham å søke sin avskjed og komme helt vekk, da han trengte fullstendig hvile i 3 år, og Bjørnstjerne Bjørnson mente også, at det siste var den eneste riktige løsning.

Hva der trykket ham mest, var, at han var kontraktsmessig bundet til en opplesningsturné gjennom Amerika fra mai måned og utover, og at man truet ham med en betydelig mulkt, hvis han nå trådte tilbake.

Trist var dette å høre, og trist var det å se den ellers så livsglade og strålende Bjørnson så lavstemt.

Jeg tror nok, det skal vise seg, at det blir vanskelig å finne hans eftermann, og at alle snart vil få øynene opp for, hva vi taper ved hans bortgang fra Nationaltheatret.

-----

I statsråd i går eftermiddag har statsminister Michelsen fått avskjed, og utenriksminister Løvland er blitt regjeringens sjef. Også statsrådene Jensen og Bothner har slått følge, og som nye statsråder er utnevnt stortingsmann, grosserer Halvorsen fra Trondhjem, samt kommandør Dawes og advokat Bredal. Den siste hører til de første navn innen vår stand, har vært en pryd for skranken og er en rettlinjet personlighet, på hvis personlige egenskaper der ikke kan kastes stenk fra noen kant. Om hr. Dawes sier "Aftenposten" at hans utnevnelse vil bli mottatt med like liten glede så vel innen armé som marine, og det er, efter hva jeg alltid har hørt om ham fra alle kanter, fullt korrekt. Hans usympatiske personlighet skal overalt skape ham fiender.