Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1907
25. oktober 1907

De rykter, der i de siste dager har gått om, at statsminister Michelsen vil trekke seg tilbake, og som til en begynnelse skjenktes liten tiltro – de har jo lydt så ofte – viser seg nok dessverre denne gang å være sanne. Hans leger har påbudt ham for en lengre tid å dra seg ut av det politiske liv, da de ellers ikke vil svare for noe. En hjertesykdom skal være grunnen. Michelsen selv hadde tenkt, at en lengre permisjon kunne være tilstrekkelig, men legene – hans gamle lege og venn dr. Klaus Hanssen og professor Leegaard – har bestemt motsatt seg dette.

Hos den ganske overveiende del av det norske folk – selv blant hans motstandere – vil dette budskap bli mottatt med alvorlig sorg. Ingen nordmann – enn ikke Johan Sverdrup i sin beste tid – var så aktet, beundret og elsket også i folkets dypere lag som Michelsen.

Ikke minst kanskje, fordi han brakte med seg en del av det folkelynne, der ellers så sjelden har gjort seg gjeldende i norsk politikk; det gode humør. I all den surhet, det gravsvarte alvor og de høytidelige miner, der bredte seg overalt, virket hans likefremhet, hans uforferdethet og hans humor som et forfriskende og foryngende bad.

Derfor vil tomheten efter ham bli så stor, og gråheten vil formentlig igjen uhindret bre seg.

-----

Om hans slagferdighet og bon mots går der de mangfoldigste anekdoter. Jeg vil nedtegne en, jeg hørte i sommer under kongen av Siams besøk her. Michelsen var ved gallataffelet på slottet plassert ved siden av en av de siamesiske prinser. I samtalens løp sa prinsen, at man var betenkt på å innføre det parlamentariske system også i Siam, hvortil Michelsen resolutt svarte: "Nei, for Guds skyld, gjør da ikke det, Deres kongelige høyhet!"

-----

Det forlyder, at statsministerens avskjedsansøkning vil foreligge allerede ved kongens hjemkomst på mandag; formentlig vil statsråd Bothner og muligens kirkeministeren, dr. Jensen, gjøre ham følge.