Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1907
26. september 1907

I går ble papa begravet fra Vestre Gravlund, og nå hviler han der oppe ved Joachims side. Begravelsen ble en meget stemningsfull høytidelighet, hvortil ikke minst det strålende sommervær bidrog. Kapellet var fylt til siste plass, og der var et sådant vell av blomster, at kun en ringe del kunne finne plass på kisten. Pastor Konrad Dahls tale var også meget smukk; uten å innlate seg på personalia fikk han dog tegnet risset av hans noble, stille personlighet. Blant kransene var også en meget smukk stor krans av lyserøde roser fra kongen og dronningen.

Kun familien Finne fra Trondhjem var samlet med oss begravelsesdagen til middag.