Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1907
4. juli 1907

Jeg har nå festet 3 dager til ende i anledning av det franske krigsskip "Duguay- Trouins" opphold her på havnen.

I forgårs var der stor offisiell middag på Holmenkollen turisthotell, gitt av minister Delavaud til ære for skipets offiserer og byens militære honoratiores m.v. I går var der resepsjon med dans om bord, hvor "hele Kristiania" hadde gitt møte. En meget smukk og elegant fest. Jeg tror neppe, mange hovedsteder blant sin sosietet kan oppvise så mange friske og smukke ansikter, som der er blant de unge piker og fruer i Kristiania. Og de fleste forstår også nå å kle seg. Det er ganske utrolig, hvor luksusen i så henseende er steget i de siste 10 års tid. Om det er av det gode, skal jeg ikke si, men det fryder i alle fall øyet.

"Duguay-Trouin" er et gammelt skip, bygd som hospitalskip under krigen med Kina i 60-årene, og senere ombygd til øvelsesskip. Med sine rommelige lokaliteter egner det seg fortrinnlig til receptions.

I går hadde vi endelig arrangert en dampskipstur for offiserene, vesentlig på initiativ av Alliance Française, mellom fjordens øyer. Uheldigvis var været det ugunstigste, det høljet ned, men stemningen var til tross derfor meget belivet, og de unge fikk seg en svingom til brigademusikkens toner.

Som vertinner for de franske her var inntruffet den franske legasjonssekretær i Stockholms frue, madame de Blignières, og hennes søster mlle. Pescatore, luxemburgerinne, begge meget smukke og inntagende.