Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1907
20. juni 1907

I går til min geburtsdag hadde jeg besøk av en gammel venninne, Mary Furuhjelm, en finsk dame, nå baronesse Ehrenswärd og bosatt i Stockholm. Efter hennes uttalelse å dømme varer det nok enda lenge, førenn den opprørte sinnsstemning i Sverige overfor oss vil legge seg, hva ellers mange tegn i den siste tid skulle synes å tyde på.

Interessant var det å høre hennes beretninger om forholdene i Finland, hvortil baronesse Ehrenswärd drar flere ganger om året for å besøke sin gamle far, admiral Furuhjelm. Hun så ikke forholdene videre lyst an og særlig på grunn av den omseggripende sosialisme og arbeidernes og småbøndernes lave kulturnivå. Man kunne høre arbeiderne på hennes fars godser gå omkring og utse seg de markstykker og de kreaturer de ville ha, når den store delingens dag kom, og som de allerede i ånden så for seg som ikke altfor fjerntliggende.

-----

En trist begivenhet innen familien opptar oss for tiden meget. Min kusine Nini Anker født Roll skal skilles fra sin mann, Peter Anker til Rød, efter 15 års ekteskap. Og skilles som gode venner – heter det – og alene fordi Nini med hud og hår er gått over til sosialismen, der er blitt henne en annen religion, og som hun søker å føre ut i livet ved å sette arbeiderne opp mot sin egen mann som driftsherre, hva denne ikke lenger vil finne seg i.

Tiden vil formentlig vise, om årsaken ikke ligger dypere.