Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1907
18. januar 1907

I dag har vi fulgt den kjære fru Stabell til hennes siste hvilested på Gamle Akers kirkegård. Efterpå var hennes familie og vi hennes intime venner samlet til en liten minnefest, hvor hennes svoger Halvard Stabell i noen få, men smukke ord tegnet hennes minnerune som den, hvis første og siste her i verden var kjærlighet. Og hva er alt annet i denne verden verd, hvis ikke kjærlig­heten lyser oss i møte. Den er det, der gir livet dets eneste glans.