Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1906
Kristiania, november 1906

Opposisjonens første stormangrep på ministeriet er heldig slått tilbake, takket være statsminister Michelsens kraftige og mandige tale, hans åpenhet og mot, der til slutt brakte et fullstendig kaos midt i motstandernes leir, så der ikke ble en tylvt tilbake, der turde stemme for mistillitsvotum. Det viste seg imidlertid, som jeg hadde forutsett, at en hel del av de, der under valgene hadde maskert seg med regjeringsvennlighet, i sitt hjerte var opposi­sjonens håndgangne menn, om de enn ennå ikke våget helt å bekjenne kulør. Et ynkelig inntrykk gjorde president Berner, der den hele tid tellet på knappene, snusende efter hvor han kunne anta, majoriteten var å finne.