Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1906
Kristiania, 22. september 1906

I hele sommer og høst har jeg stadig vært på forretningsreiser – minst 3 á 4 av ukens 7 dager har jeg vært på farten. Det er særlig de store nyanlegg ved Hafslund og kraftoverføringen fra Kykkelsrud dit ned med ekspropriasjonsskjønn og vassdragsskjønn, der har foranlediget disse. Meget interessant har det vært, men også atskillig trettende. Noen sommerferie har jeg ennå ikke hatt, og jeg tenker derfor å rive meg løs en 14 dagers tid og ta meg en tripp til København.

Ja, hvem skulle for noen få år siden ha tenkt seg, at den hele vannkraft ved Sarpsfossen nå skulle være utnyttet til siste dråpe, så man til drivkraft må ta supplement ved elektrisk kraftoverføring fra Kykkelsrudanlegget. Det er den rivende utvikling av den elektrokjemiske industri, der bevirker dette økte kraftforbruk.

På hele det industrielle område er der nå i det hele et liv og en bevegelse som ikke på lange tider. Alle tegn tyder på, at en oppgangsperiode for landet er i anmarsj. Kun her i Kristiania er der fremdeles depresjon i det økonomiske liv, takket være omfanget av de vanvittige spekulasjoner og lettsindige jobberi i slutten av 90-årene. Særlig eiendoms- og grunnspekulasjonene har bevirket et kaos, hvor man ennå har vanskelig for å øyne bunnen. Å bestemme eiendomsverdien, dvs. hva en eiendom virkelig under normale forhold kan antas [være] verd, er ennå en meget vanskelig oppgave, og nervøsiteten og frykten er også ennå så stor, at man heller oppgir sine pantebrev i eiendommene, enn man vil risikere å overta dem. Og det selv obligasjoner, som under normale forhold og for en nøktern betraktning skulle synes alltid å kunne ha sin verdi. Og dette virker tilbake også på det økonomiske liv utenfor disse spesielle forhold. Tilliten er borte, og ingen våger å risikere noe på nye foretagender; man stiller seg tvilende og avventende til alt.

Men som sagt, det er utvilsomt, at der i mange bransjer nå tjenes gode penger her i landet.