Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1906
Kristiania, 2. august 1906

Min bror Jakob er i dag vendt tilbake fra sin reise med kongeparet langs den norske kyst.

Han var ute hos oss en tur i aften og fortalte mange morsomme og interessante enkeltheter og opplevelser fra reisen.

Alt lot til å ha gått meget godt, og kongeparet hadde mottatt mange rørende beviser på befolkningens glede over å se dem blant seg.

Det eneste sted, hvor kongeparet nok ikke hadde følt seg synderlig vel, var ved frokosten på Fritzøehus hos fru Treschow, der hadde invitert til seg en hel del av sin "yngste ranglekrets" i Kristiania.

Nå skal kongeparet slå seg ned på Bygdø kongsgård, idet det nok vil være både vel og lenge, innen de gjennomgående reparasjoner på slottet blir ferdige.