Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1906
10. juli 1906

Keiser Wilhelm har nå avlagt offisiell visitt hos kong Haakon i Trondhjem.

I fjor var den første sommer på mange år, keiser Wilhelm ikke gjestet Norges kyster. De provisoriske tilstander, der da hersket her, uten at vi ennå hadde fått vår anerkjennelse som selvstendig stat av de andre makter, gjorde denne uteblivelse ganske naturlig. Keiser Wilhelm la i fjor isteden turen i de svenske farvann. Noen offisiell visitt hos Sveriges konge avla han imidlertid ikke. Kong Oscar og kronprins Gustaf måtte reise opp til Gävle for å få en samtale med den tyske keiser. Keiseren forlot under dette besøk ikke sin yacht; kongen og kronprinsen måtte dra om bord til ham.

Nå noen måneder efter at ordnede forhold er inntrådt i Norge, avlegger keiser Wilhelm først av alle statsoverhoder sitt offisielle besøk hos den norske konge.

Og under den middag, som det norske kongepar gav for ham, holdt han en tale, som vil gripe enhver nordmann dypt. Han fremholdt her Norge som landet med de gamle historiske minner og betegnet det norske folk som "dette overordentlige sympatiske folk".

Lyder det nesten ikke som et svar på de svenske hånsord, der regnet ned over oss i fjor; "landet fra i går" uten noen særlig historie, og "dette folk av menedere og brennevinsadvokater".

Ingen vil kunne være i tvil om, på hvilken side keiser Wilhelms sympati er.

Det fortelles med krav på pålitelighet, at keiseren fornylig til en svensk dignitær, der hadde audiens hos ham, spøkende spurte: "Sitzen Sie noch da und weinen?"

Keiser Wilhelm har ved sitt besøk i Trondhjem forøket og grunnfestet den sympati, hvormed han overalt omfattes av det norske folk.