Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 10: 1906
13. juni 1906

I dag begynte kongeparet sin kroningsreise til Trondhjem. Hovedstadens befolkning var møtt tallrikt frem for å ledsage dem med de beste ønsker for ferden.

Kroningen blir vel med hensyn til utlandets deltagelse den mest glimrende, Norge har sett. Fra Danmark, England, Tyskland og Russland møter fyrstelige personer, og de fleste andre land sender særlige overordentlige ambassader.

Kun Sverige har meddelt, at kongens personlige følelser hindrer det i å være representert ved en kroning, hvor den samme krone, der i 1873 sattes på kong Oscars hode, nå i den samme kirke settes på en konge av et annet dynasti. Man kan til fulle forstå disse følelser og respektere dem; et annet spørsmål er det, om det er en klok handling å holde seg borte ved denne fest, hvor det øvrige Europa møter frem for å vise de alminnelige internasjonale høflighets­bevisninger – på basis av personlige stemninger.

Min broder Jakob reiser i morgen sammen med hoffsjef Rustad og overhoffmesterinnen direkte til Trondhjem for å forberede de fornødne arrangements. Han har i den siste tid vært så opptatt, at vi nesten ikke har fått et glimt av ham.