Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1906
4. mai 1906

Barbaras helbredelse skrider meget langsomt fremover. Hun er dog nå så vidt ute av sengen og kan røre seg litt, men hun har ennå stadig store smerter og kan ikke sitte.

Godt har det vært i denne tid å se all den sympati og velvilje, som er strømmet henne i møte fra så mange hold.

i dag kom der således et elskverdig brev og en deilig blomsterbukett fra den engelske gesandts frue, lady Herbert, hvem vi jo nesten ikke kjenner.