Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1906
27. april 1906

De to siste dager har jeg vært en tur til Labro træsliberi ved Kongsberg, av hvis direksjon jeg er blitt medlem.

Det var meget interessant å se dette store, moderne anlegg, så vel holdt inntil de minste enkeltheter. Sliperiets produkt har jo også vunnet særskilt anerkjennelse på verdensmarkedet, så det oppnår høyere priser enn de fleste andre tresliperier.

Der er ennå megen overflødig vannkraft i Labrofoss, og vi har derfor planer oppe om muligens å bygge et elektrisk kraftoverføringsanlegg med overførsel av energi til Drammen, hvor de for noen år siden utbygde vannkraftsanlegg allerede er så godt som opptatte.

Jeg benyttet oppholdet i Kongsberg, hvor jeg var for første gang, til å bese den gamle bergstads severdigheter, den gamle kirke – som virkelig inneholder mange vakre gamle prydelser og utstyr, Mynten m.v.