Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1906
22. mars 1906

Selskapeligheten i år varer lengre enn vanlig; den danske konges død bevirket jo, at hoffkretsene og diplomatene måtte holde seg i ro nettopp i sesongens livligste tid, og så tar man sitt monn igjen.

I går var vi i en liten, meget utsøkt middag hos den engelske legasjonssekretær mr. Leech og frue i deres elegante leilighet i Bygdø allé nr. 1.

Mine språkkunnskaper ble satt på en meget hård prøve, da jeg fikk til bords en ung engelsk dame, en kusine av mrs. Leech, som var kommet hitover til Holmenkolløpene, og som kun talte engelsk, som er mitt svake punkt. Det gikk dog noenlunde, om det vel falt meg vanskelig å forstå alt den unge dame sa. På den annen side hadde jeg kommanderende generals frue, fru Hansen født Hegermann , som er meget elskverdig.

Fra dineren å bemerke: Alle damer ble servert først, og derefter herrene, hva som er ukjent her. Dineren var så sent som kl. 8. Man begynner å få europeiske fornemmelser, efter at vi virkelig er blitt hovedstad. Foreløpig går det litt rundt. Den ene dag middag kl. 8, og den neste souper kl. 71/2.