Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1906
5. januar 1906

I går var jeg i en liten middag hos banksjef Nicolaysen til ære for minister Günther, den svenske envoyé. Jeg spilte bakefter bridge med eksellensen. Han var en meget gemyttlig og jovial herre og pasjonert kortspiller. Man kunne merke på ham, at han var en ny mann i karrieren, ti han var velsignet fri for det språk, der som regel hefter ved alle svenske diplomater, som har gjennom­gått alle skoletrinn. Eksellensen beklaget, at hans nye stilling kun skaffet ham lite arbeid, da han ikke var vant til lediggang. Foruten som sjef for patentvesenet var hans tid opptatt med arbeid for Djursholms kommune – den lille villastad utenfor Stockholm, som er i så sterkt oppsving, hvor man hadde lagt beslag på hans arbeidskraft til alle mulige tillitsverv.

Eksellensen begynte selv å tale om de i Sverige og Norge så sterkt utbredte rykter om kronprins Gustafs spillemani, rykter som han på det bestemteste dementerte.