Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1905
5. desember 1905

Borgerballet i går ble også en smukk fest. Der fikk jeg da anledning til å se majestetene på nært hold. Kongen gjør et ualminnelig vinnende inntrykk. Rank og spenstig, kanskje litt for mager, men et sjelden elegant og fornemt utseende. Som det lot til, var han meget livlig; hans øyne er ualminnelig vakre og med et godt og likefrem bedårende uttrykk. Dronningen er svært liten og tynn – en tynnere talje kan man vel neppe oppnå å se, og hennes vesen synes noe stivt og avmålt. Når hennes ansikt en sjelden gang opplives av et smil, kan hun dog få noe inntagende over seg.

Barbara hadde den ære å bli forestilt for dronningen og ministerinne Wedel Jarlsberg.

Statsminister Michelsen sa under ballet til Barbara, at kongen hadde gjort et overmåte godt inntrykk på ham. Og han var ikke bange for, at kongen skulle skjemme bort Kristiania, men derimot følte han seg ikke så sikker på, at hovedstaden ikke kunne komme til å skjemme bort kongen. Han trodde å se tegn dertil i kraften, som hadde vært i bevegelse fra den forrige konges hoff, men som han nok skulle vite å motarbeide.

Corps diplomatique var fulltallig til stede. Særlig den engelske ministers frue, lady Herbert, så strålende ut. Hun er amerikanerinne, en venninne av min svigerinne Eleanor; meget smukk og funklende av praktfulle juvelsmykker.

Jeg gjorde den franske gesandt mr. Delavauds bekjentskap. Han lot til å være meget simpel og likefrem. Hans ytre er også meget lite imponerende, derimot er hans legasjonssekretær mr. de Seynes en meget smukk og vinnende herre.