Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1905
26. november 1905

Inntogsdagen i går opprant med en blygrå himmel og sterk tåke utover fjorden. En times tid før den for landstigningen fastsatte tid, begynte der å falle litt snø.

Barbara, barna og jeg hadde fått plass i brannforsikringsselskapet "Nordens" lokaler i Kirkegaten, hvorfra vi så utmerket.

Selve kortesjen var meget enkel og prunkløs. Men gatenes utsmykning og menneskemassenes oppriktige jubel kastet dog sterk festglans over det hele.

Det unge kongepar med den lille kronprins mellom seg så meget beveget ut. Kongen så ungdomsfrisk, vakker og sympatisk ut, dronningen fin og meget tander.

Like efter inntoget traff jeg dr. Finne, som hadde vært i Akershus festnings kommandantbolig hos general Holtermann for derfra å se inntoget. Han fortalte meg den underlige tildragelse, at i det samme den kongelige vogn passerte kommandantboligen, falt kong Oscars bilde ned fra veggen.

Illuminasjonen i går aftes var meget virkningsfull og vakker. Og et helt menneskehav bølget gjennom Karl Johans gate og Kirkegaten. Stortingsbygningen var praktfullt dekorert og illuminert. Det mest smakfulle arrangement var efter [min] mening på Thorvald Meyers hus i Karl Johans gate. De elektriske glødelamper fremhevet med megen virkning husets enkle og fornemme linjer, og i alle vinduer var der et bugnende flor av krysantemum.

Ved 9-tiden kjørte kongeparet gjennom gatene, overalt hilst med jubel. Et underlig inntrykk gjorde det å se hoffmarskalk Rustad kjøre i det kongelige følge; det var jo mindre enn et år siden, han hadde inntatt samme plass i vårt forrige kongehus'' følge.

Til tross for de uhyre menneskemasser, som var på benene, man nevner ca.

100 000 tilreisende, var der overalt en beundringsverdig orden. Der var intet, som forstyrret feststemningen.