Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1905
20. november 1905

Aftenavisene i dag inneholder utførlige telegrafiske meddelelser om den norske stortingsdeputasjons foretrede hos kong Christian 9 på Amalienborg slott. Det har efter alt å dømme vært et høytidelig og gripende øyeblikk. Berners tale var, som alltid, formfullendt, og det svar, kong Christian oppleste, givende sitt samtykke, var smukt og hjertelig, vitnende om den sterke og inderlige følelse, som binder den danske kongefamilies medlemmer sammen. Kongen måtte på grunn av sin sterke bevegelse flere ganger stanse i sin tale, og oldingkongens dype bevegethet grep også forsamlingen sterkt.

Under deputasjonens senere foretrede for kong Haakon i paleet i Bredgade holdt kongen en tale, hvori han bl.a. fremhevet, at det var efter hans forlangende, folkeavstemningen hadde funnet sted, da han ikke ønsket å være noen partikonge, men det hele folks konge. Dette strir sterkt mot, hva jeg har hørt fra innvidde kretser, som har meddelt meg, at prinsen hadde erklært seg beredt til å komme også uten noen sådan avstemning, og efter hva jeg hørte i aften, skal statsminister Michelsen også ha betegnet dette som ukorrekt.

Kongen har som sitt valgspråk valgt "Alt for Norge!".