Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1905
27. oktober 1905

Jeg talte i dag med dr. Brückner fra Nürnberg. Han var meget beundrende overfor den måte, hvorpå Norge hadde gjennomført sin nasjonale kamp. Og hvis der ved den eventuelle folkeavstemning ble et avgjørende flertall for kongedømmet, ville dette være et ufeilbart uttrykk for det høye kulturtrinn, hvorpå de norske velgere stod.

Selv i et så gammelt og monarkisk land som Tyskland mente han, at hvis et sånt spørsmål forelas velgerne i full frihet, ville der bli flertall for republikk. Ja, selv om riksdagen skulle avgjøre spørsmålet, og man stod fritt til alle sider, mente han, utfallet ikke ville være så sikkert.