Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1905
22. oktober 1905

Den svenske riksdags krav om, at den i Karlstad trufne overenskomst skal foreligge i godkjent fransk oversettelse, later til å volde besvær. Det forlyder, at man i en hel dag har vært beskjeftiget med å finne et fransk adekvat ord for overenskomstens "fredlyste sone". Imidlertid går dagene, og utålmodigheten vokser efter å få alt brakt i havn.