Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1905
7. september 1905

Der er i aften innløpt telegram om, at forhandlingene i Karlstad foreløpig er avbrutt, men at de skal fortsettes igjen den 13. september.

Meddelelsen kan visstnok ikke oppfattes som foruroligende, da en sådan var forutsatt for å gi de respektive delegasjoner anledning til å konferere med sine regjeringskollegaer og nasjonalforsamlinger, førenn noe definitivt avgjøres.

Spenningen her hjemme begynner nå å bli mektig.