Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 9: 1905
3. september 1905

Meddelelsene fra Karlstad er ikke meget opplysende. Som naturlig er, er der vedtatt streng hemmeligholdelse av forhandlingenes gang. Og korrespondentenes telegrammer innskrenker seg derfor vesentlig til å være "søt luft" med opplysninger om de respektive delegasjoners ansiktsuttrykk, når de forlater møtene etc. I går har begge delegasjoner spist middag i fellesskap, hva man straks søker å ta som et godt omen.

I løpet av denne uke må man vel imidlertid få beskjed i alle fall om de foreløpige resultater.