Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1905
3. mars 1905

I går var vi til stede ved "Foreningens" ball, hvor vi nå ikke har vært på et par års tid. Kronprinsregenten og prins Wilhelm beæret ballet med sitt nærvær.

Kronprinsen så nokså mørk ut og deltok ikke i dansen. Han underholdt seg lenge med Barbara, men kom selvfølgelig ikke inn på politikken. Han var meget glad over og opptatt av prins Gustav Adolfs forlovelse med prinsesse Margaret av Connaught. Han påstod å være blitt meget overrasket, da han natt til forrige lørdag mottok telegram fra prinsen: "Margaret lovet at bli min". Han hadde gitt sin sønn frie hender, selvfølgelig innen visse grenser, således at intet var arrangert på forhånd.

-----

Her er man så opptatt av politikk, at de store begivenheter på det østasiatiske krigsteater nesten stilles i skygge. De siste begivenheter: Japanernes erobring av det hellige Mukden og russernes fluktlignende retrett nordover må vel snart stille det klart for russerne, at der ikke kan ventes noen heldig utgang av krigen for dem. Meddelelsene om de fryktelige blodbad og de store tap av folk på begge sider må bringe alle til å ønske, at der nå snart må bli ende på denne krig, der sikkert vil være en av de blodigste, verdenshistorien kjenner.