Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1905
25. januar 1905

Med megen spenning imøteser man resultatet av arbeidernes tog til tsaren søndag under presten Gapons ledelse.

I sluttede rekker, men tillitsfullt marsjerte de frem for å meddele sine ønsker og klager til landets far i troen på, at når han virkelig selv fikk høre den sanne tilstand, og ikke fargede fremstillinger fra sine omgivelser, ville han selv være den første til å imøtekomme dem.

I spissen for toget gikk Gapon med det hellige krusifiks.

Skuffelsen ble derfor stor, da det viste seg, at tsaren var reist fra Vinterpalasset og hadde trukket seg tilbake til Tsarskoje Selo, og forbitrelsen steg, da kosakkregimenter møtte dem og hugget og skjøt inn i massene, så der anrettedes et blodbad, der fra alle kanter skildres som noe av det grufulleste, man har opplevd.

Efter hva der forlyder, lyktes det Gapon å unnkomme ved flukt, mens en hel del av de andre ledere, hvoriblant forfatteren Maxim Gorki, ble arrestert.

Det synes således fremdeles, som reaksjonen i Russland har det avgjørende ord, hvilket også bekreftes derved, at den bekjente eller rettere sagt beryktede politisjef i Moskva, Trepov, et av reaksjonens verste redskaper, er utnevnt til guvernør i St. Petersburg.