Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1904
15/12 1904

Ved den ekstraordinære generalforsamling i går i a/s Glommens træsliberi, hvor den gamle direksjon entledigedes, ble jeg på ny gjenvalgt som den eneste av den gamle direksjon og i dag i direksjonsmøte til direksjonens formann.

Generalforsamlingen var nokså beveget, da to av de gamle direktører, statsråd Thilesen og ingeniør Boe, tvert imot forutsetningene ved inngåelse av kontrakten med Schuckert & Co., vegret seg mot å stille sine plasser til disposisjon. Man måtte derfor ved særskilt beslutning kaste dem.

I går hadde jeg souper for dr. Brückner, Schuckert & Co.s representant, samt mine nye meddirektører, herrer direktørene Bryn og Kolbenstvedt.