Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1904
Kristiania, 20. august 1904

Nå er familien atter samlet efter i sommerens løp å ha vært spredt til forskjellige kanter. Foreløpig synes det ikke, som om oppholdet på Golaa har vært synderlig gunstig for Barbara. Hun plages nokså meget av reumatiske lidelser. Barna derimot, som har tilbrakt sommeren hos min svigerinne Marie Wetlesen på Halset ved Linderud, ser ut som sunnheten selv.

Det er velgjørende atter å få føle hjemmets stemning og velvære rundt seg efter disse måneders atskillelse.

I haven står våre blomster i fullt flor, og Kristiania er som alltid vakrest i disse dager, hvor man føler den svinnende sommer og høstens klare dager, som er i anmarsj.