Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1904
28. juli 1904

Ikke før hadde jeg nedskrevet ovenstående linjer, før telegrafen brakte budskap om, at den russiske innenriksminister von Plehve er blitt myrdet i St. Petersburg ved et bombeattentat, da han kjørte til jernbanestasjonen for å reise ut til keiseren på slottet Peterhof.

von Plehve var den typiske representant for og sammen med sjefen for den hellige synode sjelen i den undertrykkelsestrafikk og den jernhårde terrorisme, der har karakterisert de siste års russiske politikk. Det var således efter hans initiativ og efter hans råd den politiske signalforandring overfor Finland ble iverksatt.

Om hvem morderen er, vedlikeholdes der en meget stor hemmelighet.