Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1904
27. juli 1904

Jeg er nettopp vendt tilbake fra et besøk på Golaa høyfjellssanatorium, hvor Barbara tilbringer sommeren for å søke å få samlet litt blod. Dessverre synes ikke virkningene av oppholdet hittil å være meget lovende.

Vi led meget av kulden på fjellet i år; flere aftener var termometeret nede på nullpunktet. Der som alle steder sukker man forgjeves efter regn. Til alle andre miserer kommer i det sydlige og østenfjellske Norge også uår på grunn av tørke. Jeg besøkte på oppveien til Golaa fru Roll på Børstad, og der ville man i år få 500 lass høy mot vanlig 1200 og i gode år 1800 lass. Golaa ligger efter min mening smukkere til enn noe annet av våre høyfjellssanatorier. Utsikten til Jotunheimens snøtinder og Rondane særlig i den vidunderlige belysning om aftenen er noe av det vakreste og mest betagende, man noensteds kan se.

Men forøvrig synes jeg, det var morsommere og hyggeligere på Gausdals sanatorium.

På Golaa treffer man kun sammen med de mennesker, man sliter på i selskaps­livet i Kristiania hele vinteren igjennom, og som det kunne være ganske velgjørende å unngå i de korte ferier.

Noen fremmede var der dog, og blant dem et meget hyggelig svensk par, hr. Tisell og frue. Hr. Tisell er ansatt i den svenske jernbanestyrelse, og hadde i denne egenskap nylig avgitt møte ved et jernbanemøte i Helsingfors. Han fortalte, at stemningen nå efter de siste deportasjoner, som fulgte efter mordet på Bobrikoff, var meget opphisset også blant fennomanene, og at man derfor måtte være forberedt på, at dette mord efterfulgtes av andre.

Som et eksempel på, hvor hensynsløse de russiske myndigheter nå var overfor reisende, nevnte han, at passasjerene på skipet fra Stockholm, hvoriblant flere engelske og tyske, ved ankomsten til Hangö om natten, ble kommandert i land på en brygge i øsende regnvær, mens skipet undersøktes fra øverst til nederst, og de fikk ikke komme om bord igjen, før passet for hver enkelt reisende var undersøkt. De passasjerer, hvis pass lå underst i bunken, måtte tilbringe et par timer på bryggen i dette hundevær. Den russiske offiser hadde også mumlet mellom tennene, at han håpet snart, at enhver trafikk med landet der vest ble umuliggjort.

-----

Til hoffsjef efter Frølich har kongen utnevnt kabinettskammerherre Løvenskiold og til sjef for hofforvaltningen første hoffmarskalk Rustad. Det synes ikke meget klokt av kongen kun å omgi seg med representanter for en enkelt familie, og til og med av en sånn, der står i liten rapport med og har liten følelse for, hva der rører seg i det norske folk, og som alltid kunne holde kongen á jour hermed. - -

-----

Man har i de siste dager vært meget spent på, hvorledes forholdet mellom Russland og England skulle utvikle seg efter den russiske beslagleggelse av det engelske handelsskip "Malacca" i Det røde hav. Heldigvis ser det ut til, at Russland ydmyker seg og gir efter for de engelske krav i anledningen; ellers ville vel en verdenskrig vært følgen.

Svenskene på Golaa var meget nervøse, da de fryktet for, at besittelsen av Gotland i tilfelle kunne bringe dem inn i forviklingene.