Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 8: 1904
Kristiania, 7. juni 1904

I går aften har formannskapet med 11 mot 10 stemmer innstilt på kjøp av Kykkelsrudanlegget, men ikke for den av Schuckert & Co. fordrede og i kontraktsut­kastet fastsatte kjøpesum, men for 5 400 000. Skulle representantskapet fastholde dette krav på avslag, er jeg bange for, at det hele går i stykker. Schuckert & Co. har allerede under forhandlingene satt prisen så lav, som de fant det mulig. Det blir for firmaet allikevel et tap på ca. 2 millioner.

Agitasjonen i byen mot innkjøpet er meget heftig. Bladene og særlig "Aftenposten" inneholder så godt som daglig lengre artikler mot innkjøpet, og man sporer konkurrentenes anstrengelser så vel i disse artikler som i en voldsom underhåndsagitasjon.

-----

Forleden fulgte jeg kgl. fullmektig Christian Schlytter til graven. Det siste år var den tidligere så kraftige og livsfriske mann, der interesserte seg for alt og alle, hensunket i melankoli. Han ville intet spise og drikke, hadde tapt interessen for alt og ønsket bare å få dø. Så her kom døden som en befrielse.

Med Christian Schlytter gikk en av de få typer, der var tilbake fra det gamle Christiania, bort. På gater og veier, i teateret og i selskapssalonger, overalt var han å se, ivrig gestikulerende og talende, og bevarende sitt spenstige ytre og ungdommelige utseende like opp i 70-årene. Jeg vil alltid bevare ham i takknemlig erindring for all den gjestfrihet og vennlighet, han og hans frue viste meg i min studenttid, hvor jeg stadig var deres gjest om søndagene.

Megen sorg og bekymring har overgått den Schlytterske familie i de senere år, og særlig tragedien med svigersønnen Tycho Kielland i forrige måned har selvfølgelig rystet dem på det dypeste.

Deres gamle venner er litt efter litt gått bort, og de står nå nokså isolert.

Da de i 1887 feiret sitt sølvbryllup, erindrer jeg, at der var samlet om dem omtrent alle, der den gang var "tout Christiania".

Der var Thorvald Meyer, Thomas Heftye, og herr Jørgen Heftye og frue, statsråd Astrup og frue, Henry Heyerdahl, kammerherre Gran, admiral Ihlen og frue, advokat Homan og frue og mange andre.